Ploegendiensten vastleggen en overdragen

  • 15 januari 2021

Ploegen around the clockHeeft u ook te maken met ploegendiensten. Dat kan zijn in productie, transport, zorg, etc., maar denk ook aan meldkamers, wachtlocaties en portiersloges waar afwisselend gewerkt wordt. Elke ploeg moet tijdens zijn diensten taken en controles uitvoeren. Het vastleggen en op de juiste manier beschikbaar stellen van alle informatie is essentieel voor een goed overzicht, een goede opvolging en een efficiënte overdracht. De analyse achteraf biedt u de mogelijkheid tot continue verbeteringen.

Met de EXB 360° Diensten applicatie met mobiele app kunt u:

  • informatie vastleggen en direct op laten volgen door de juiste afdeling. Degene die de melding heeft gedaan wordt vervolgens op de hoogte gehouden van de vervolgacties.
  • bij de overdracht naar een volgende ploeg het verslag met alle bevindingen van de vorige shift inzichtelijk houden. Punten die in de volgende shift nog opvolging nodig hebben staan automatisch in hun actielijst.
  • alle ondernomen acties continue blijven traceren; wie, wat, waar, wanneer, waarom, enz., inclusief de analyse, de eindconclusie en de verbeteracties.
  • toegangsregistraties op afdelingen en aan de poort regelen.
  • informatie direct digitaal vastgelegd op locatie, met eventueel een foto of een filmpje erbij. Met de mobiele app kunnen observaties, incidenten, gevaarlijke situaties, etc. direct en ter plaatse worden vastgelegd.
Zou u meer willen weten over de mogelijkheden van EXB 360° Diensten en de bijbehorende mobiele app?

Kijk dan eens hier. Het verplicht u tot niets, wij vragen u niet gegevens achter te laten:
Meer informatie